آموزش سئو

آشیانه‌ی جغد سئو


تبریک می‌گویم! شما لانه‌ی جغد را پیدا کردید!
این آشیانه استراحتگاهی برای جغد سئو است تا هرازگاه دمی بیاساید و نفسی تازه کند!
جغد سئو فعلا تنهاست و در لانه‌ی او همدمی نیست،
کسی چه می‌داند، شاید روزی در این لانه سروکله‌ی پرنده‌ی دیگری هم پیدا شد!
این جغد با چشمان گرد و تیزبین خود اخبار را رصد می‌کند و گاهی که لازم باشد برای شکار خبرهای لذیذ می‌پرد.
اخبار سئو و آپدیت الگوریتم‌های گوگل غذای مورد علاقه‌ی اوست.